CENÍK

Odtah do 1,99t celkové hm - paušál

po Liberci, Jablonci nad Nisou, Praze

1550 Kč bez DPH

Odtah 2,0-3,5t celkové hm- paušál

po Liberci, Jablonci nad Nisou, Praze

1750 Kč bez DPH

Odtah mimo lokalitu do 1,99t celkové hm

Naložení, složení automobilu                                    

21Kč bez DPH / km

400 Kč bez DPH

Odtah mimo lokalitu 2,0-3,5t celkové hm

Naložení, složení automobilu 

24 Kč bez DPH / km

400 Kč bez DPH

Uschování vozidla

150 Kč bez DPH / za 24 hodin (každé započtení)

Příplatek za mimopracovní dobu
PO - PÁ 19:00 - 7:00

250 Kč

Příplatek za mimopracovní dobu SO,NE, svátky

500 Kč

Oprava vozu na místě 

Doprava

350 Kč bez DPH/ hodina

19 Kč bez DPH / km

Startování vozu  

Doprava

390 Kč bez DPH/hodina

19 Kč bez DPH / km 

Vyproštění, vytažení vozu 


Doprava

500 Kč bez DPH/ každá

 započtená půlhodina

19 Kč bez DPH / km 

Účtované ceny zásahu (paušálu) nebo ujeté kilometry se počítají vždy od výjezdového místa našeho vozidla do doby návratu zpět. 

Dodavatel a zákazník se mohou na základě oboustranné dohody od těchto cen odchýlit a to zejména s přihlédnutím k dané situaci a potřebám zákazníka. K poskytnutí služby za nižší cenu není třeba souhlasu spotřebitele.